Kontakt

ADRESA
Katolícka univerzita v Ružomberku
Pedagogická fakulta
Inštitút Juraja Páleša v Levoči
Bottova 15
054 01 Levoča

KONTAKT
spojovateľka:
tel .: +421 53 469 91 89

RIADITEĽ INŠTITÚTU
doc. PaedDr. Vladimír KLEIN, PhD.
vladimir.klein(zavinac)ku.sk
tel. číslo:  0905 304 664

SEKRETARIÁT:
tel./fax:+421 53 469 91 91
e-mail: sekretariatijp (zavinac) ku.sk

Ing. Lucia Verčimáková
mob. Číslo: 0918 722 121
lucia.vercimakova (zavinac) ku.sk

PODATEĽŇA:
Mgr. Stanislava Lesňáková
stanislava.lesnakova(zavinac)ku.sk
mob. číslo: 0918 722 118

ŠTUDIJNÉ ODDELENIE:

tel .: +421 53 469 91 90
e-mail: studijne.ijp.pf (zavinac) ku.sk

Ing. Mária Hradiská
maria.hradiska (zavinac) ku.sk
mob. Číslo: 0918 722 132

Mgr. Anna Nemcová, PhD.
Anna.nemcova (zavináč) Ku.sk

Mária Olejníková
maria.olejnikova(zavinac)ku.sk

KOORDINÁTORKA PRE ERASMUS:
Mgr. Miriama Pačnárová

miriama.pacnarova(zavinac)ku.sk

KNIŽNICA:
Emília Vrábľová
emilia.vrablova(zavinac)ku.sk
mob. číslo: 0905 806 013

INTERNÁT IJP:
Katarína Petreková
katarina.petrekova(zavinac)ku.sk
mob. číslo: 0917 939 052, 0905 343 701

HOSPODÁRSKA SPRÁVA:
Mgr. Ján Keklak
jan.keklak(zavinac)ku.sk
mob. číslo: 0918 722 124

ŠTUDIJNÉ PROGRAMY
Predškolská a elementárna pedagogika sociálne znevýhodnených skupín
vedúci katedry: doc. PaedDr. Vladimír Klein, PhD.
vladimir.klein(zavinac)ku.sk
mobil: 0905 742 528

Špeciálna pedagogika a pedagogika mentálne postihnutých
vedúci katedry: prof. Adam Stankowski, PhD.
adam.stankowski(zavinac)ku.sk
mobil: 0905 783 014

Liečebná pedagogika
vedúci katedry: doc. PhDr. Daniela Kolibová, PhD.
daniela.kolibova(zavinac)ku.sk
mobil: 0905 761 531