Inštitút Juraja Páleša spieva

„Ket sebe zaśpjevam, u haju na kraju, ta mi šicke ftački śpjevac pomáhajú.“

                                                                                                         (Spiš)

Slovensko je krajinou bohatou na ľudové zvyky a tradície, ktoré sú odrazom myslenia a konania nášho ľudu. Ich bohatstvo a variabilita sú charakteristické pre určité regióny Slovenska, pretože sa utvárali v odlišnom pracovnom zameraní a náboženskom vyznaní obyvateľov žijúcom v tom prostredí.
Život ľudí v odlišných podmienkach, jeho kultúrny a spoločenský život sa významne odráža a prejavuje v duchovnej a hmotnej kultúre, ktorá sa k nám v priebehu historického vývoja prihovára a upozorňuje na rôzne životné situácie, želania, priania, bolesť a smútok, radosť a strach, túžbu po kráse, spravodlivosti a iné stránky života ľudu.
Najpočetnejšie zvyky a tradície sa sústredili do zimného obdobia, keď sa noci výrazne predlžujú na úkor denného svetla. Zimný čas je známy aj svojou pestrosťou a nevyčerpateľne bohatou studňou duchovnej kultúry ľudu. Priadky a páračky, kalendárne zvyky a tradície na Martina,Katarínu, Ondreja, Mikuláša, Barboru, Luciu, Vianoce, Traja králi, fašiangy, ukrývajú čaro a krásu nášho ľudu.

Na Katarínu
Na Katarínu sú na dedinách dodnes obľúbené a známe posledné katarínske tanečné zábavy, po ktorých nasleduje štvortýždňové obdobie adventu.
Známe sú pranostiky:
„Katarína zaviera muziky a berie hudcom husle.“
„Katarína muziku zapiera a Ondrej ju potvrdí.“
Spoločné zábavy Katarínou, ale aj Ondrejom končia a až na druhý sviatok vianočný, na Štefana, sa opäť organizujú.

22.11.2018 na Inštitúte Juraja Páleša v Levoči zneli ľudové piesne. Súťaž v ľudovej piesni pod názvom Inštitút Juraja Páleša spieva pripravili pedagógovia a študenti z odboru špeciálna pedagogika a pedagogika mentálne postihnutých a predškolská a elementárna pedagogika sociálne znevýhodnených skupín. Ľudové piesne z rôznych regiónov očarili a potešili všetkých prítomných. Víťazmi boli všetci interpreti a milovníci ľudovej piesne, ktorí presvedčili, že dedičstvo našich predkov nezanikne.
Oživením stretnutia bola aj ľudová hudba zo známej tradíciami opradenej obce Lendak. Goralská hudba a piesne rozohriali srdcia a oslovili všetkých prítomných. Veríme, že sa touto aktivitou prehĺbi vzťah mladých študentov k ľudovej kultúre, k ľudovej piesni i ľudovej hudbe.
Ďakujeme vedeniu IJP v Levoči, PF KU v Ružomberku, všetkým vyučujúcim a súťažiacim študentom za organizáciu a realizáciu súťaže v interpretácii ľudovej piesne, ktorá pre svoju melodickosť a krásu vzbudzuje aj dnes obdivuhodné uznanie.

PaedDr. Božena Švábová, PhD.