Informačný seminár na Inštitúte Juraja Páleša v Levoči

Na Inštitúte Juraja Páleša v Levoči sa konal dňa 4.12.2018 Informačný seminár pre študentov, ktorí odprezentovali pracovníci z Rektorátu Katolíckej univerzity v Ružomberku. V prvej časti Mgr. Miroslava Sekanová, Erasmus referentka, mobility odchádzajúcich/prichádzajúcich študentov, predstavila študentom program Erasmus+ mobility ako aj možnosti, ktoré vysoká škola študentom a absolventom ponúka. V druhej časti seminára Mgr. Martina Medžová, psychologička Poradenského centra Katolíckej univerzity, oboznámila študentov s možnosťami, ktoré poskytuje odborný tím v poradenskom centre. Študentom poskytla praktické rady ako zvládať štúdium a zorganizovať svoj čas na vysokej škole. Po skončení seminára mohli študenti využiť možnosť osobných konzultácii.

Ďakujeme za prednášky