Hviezdoslavov Kubín

A napokon láska. Láska k žene,
ku dieťaťu, láska k živému.
Aj keď bolo všetko zaplatené,
je to dar. Tak zaďakujme mu.
                           Milan Rúfus

20.02.2019 sa študenti Inštitútu Juraja Páleša v Levoči PF KU v Ružomberku zapojili do súťaže v prednese poézie a prózy. Hviezdoslavov Kubín pozná celé Slovensko. Toho roku je to 65. ročník najstaršej a najprestížnejšej súťaže v oblasti umeleckého prednesu poézie a prózy.
V úvode súťaže si študenti priblížili život a tvorbu najväčšieho slovenského básnika Pavla Országha Hviezdoslava, ktorý sa narodil pred 170 rokmi vo Vyšnom Kubíne.
Poetické slovo má svoje čaro, o tom nás presvedčili študenti, ktorí sa predstavili poéziou a prózou z tvorby mnohých predstaviteľov slovenskej literatúry, medzi ktorými bol aj P.O. Hviezdoslav.
Oživením súťaže bolo aj pásmo ľudovej piesne, hudby a tanca, ktorým sa v rámci predmetu hudobná výchova predstavili študenti magisterského štúdia 1. roč. z odboru špeciálna pedagogika a pedagogika mentálne postihnutých.
Na záver sa prítomným, organizátorom, porote a študentom poďakoval doc. PaedDr. Vladimír Klein, PhD. a vyjadril presvedčenie, že táto súťaž a spoločné stretnutie študentov s poetickým slovom bude o rok výzvou pre početnejšiu skupinu.

PaedDr. Božena Švábová, PhD.