Hudobná rozprávka v materskej škole v Levoči

Študentky Inštitútu Juraja Páleša v Levoči Pedagogickej fakulty KU v Ružomberku 1. roč. magistersky študijný program z odboru špeciálna pedagogika pod vedením PaedDr. Boženy Švábovej, PhD. na cvičeniach z predmetu Špeciálna didaktika vzdelávacej oblasti Umenie a kultúra realizovali hudobné rozprávky.
27. apríla 2017 jedna skupina študentov realizovala hudobnú rozprávku „Ako šlo vajce na vandrovku“ v materskej škole v Levoči. Dobrodružstvá zvieratiek, spojenie slova, pohybu a spevu, ktoré sa prelínali rozprávkovým príbehom strhávali a viedli deti k spontánnym prejavom a k variabilným aktivitám. Čarovná atmosféra dokázala uvoľniť deti a v detských hrách so spevom a v hudobno-pohybových hrách otvoriť ich tajomný svet, v ktorom mali možnosť cez vlastné aktivity prežívať pozitívne emócie a v role rôznych postavičiek získavať hlboké dojmy z nových zážitkov. Okrem vandrovacieho vajca vstúpili do roly raka, moriaka, vola a najsilnejší zážitok si odnášali zo stvárňovania spievajúceho kohútika, ktorý sa chytil do košíka.
Ďakujeme riaditeľke a učiteľkám Materskej školy J. Francisciho v Levoči za dobrú spoluprácu a možnosť realizovať hudobnú rozprávku a dramatické aktivity v prostredí tvorivých detí.
Realizovaná hudobná rozprávka a dramatické aktivity sú súčasťou projektu KEGA č. 032 KU-4/2016 Podpora inkluzívnej edukácie na predprimárnom a primárnom stupni školskej sústavy s akcentom na sociálne znevýhodnené skupiny.

PaedDr. Božena Švábová, PhD.