Fašiangy 2019

„Dneska sú fašiangy, zajtra už je koniec
a v stredu na ráno pôjdem na popolec.“
ľudová pieseň

Fašiangy sú pre ľudí príležitosťou na spoločné stretnutie a zábavu. Posledné tri dni pred Popolcovou stredou, ktoré sa končili v utorok o polnoci, sa volajú „Posledné fašiangy“ a na Spiši majú pomenovanie „Ostatne fašengy“. To bolo v minulosti veľkou príležitosťou usporiadať fašiangovú obchôdzku po dedine a fašiangovníci oblečení do krojov, rôznych masiek s rozmanitými fašiangovými rekvizitami chodili za hudobného doprovodu po dedine. To bolo znamením, že sa končí fašiangové obdobie a nastáva pôstne obdobie bez tanečných zábav, plesov a svadieb.

Dňa 4.3.2019 na Inštitúte Juraja Páleša v Levoči študenti magisterského štúdia 1. roč. odboru špeciálna pedagogika a pedagogika mentálne postihnutých fašiangovali. V ľudových krojoch, fašiangovým príhovorom, žartovnými slovami, ľudovým tancom, hudbou a sprievodnými piesňami, hrami, remeselníckymi zručnosťami vytvorili nezabudnuteľnú fašiangoúu atmosféru, do ktorej vtiahli všetkých prítomných.
Veríme, že vlastná skúsenosť, aktivita a zážitkovosť nájde uplatnenie aj v praxi našich študentov.

PaedDr. Božena Švábová, PhD.