Exkurzia študentov IJP

Študenti 1. ročníka odboru Špeciálna pedagogika a pedagogika mentálne postihnutých spolu s PaedDr. Petrom Petrovičom, PhD. sa v priebehu novembra zúčastnili exkurzií v Spojenej škole Jána Vojtaššáka, v Múzeu špeciálneho školstva v Levoči a v Rehabilitačnom stredisku pre zrakovo postihnutých. Takto využili možnosť spoznať prácu špeciálneho pedagóga v praxi.