Deň otvorených dverí 2019

Dňa 6. februára 2019 sa na Inštitúte Juraja Páleša v Levoči konal Deň otvorených dverí. V aule Inštitútu Juraja Páleša návštevníkov a záujemcov o štúdium privítali vyučujúci jednotlivých katedier, ktorí predstavili študijné odbory – Predškolská a elementárna pedagogika sociálne znevýhodnených skupín, Liečebná pedagogika a Špeciálna pedagogika a pedagogika mentálne postihnutých. Taktiež odpovedali na otázky záujemcov o štúdium. Návštevníci si mohli pozrieť prebiehajúcu výučbu, kde im priblížili práve vyučovaný predmet, prezreli si učebne a  priestory inštitútu a internátu.

Dňa 5. februára 2019 sme sa zúčastnili Dňa otvorených dverí v Ružomberku na Pedagogickej fakulte, kde si taktiež našli cestu záujemcovia o štúdium na našom Inštitúte Juraja Páleša.