Deň materských škôl na Inštitúte Juraja Páleša v Levoči

Prvá detská opatrovňa na území Slovenska bola založená 4. novembra 1829 a pri tejto príležitosti sa na Slovensku koná Deň materských škôl. Inštitút Juraja Páleša v Levoči, Pedagogická fakulta KU v Ružomberku sa rozhodol pozvať deti cvičných materských škôl a pripraviť im zaujímavý program na 8. novembra 2018. Študenti si pod vedením svojich vyučujúcich pripravili hudobno-dramatické aktivity, športové aktivity či aktivity vzdelávacieho charakteru, napr. ako prechádzať cez cestu, ako recyklujeme či ako podať základnú prvú pomoc kamarátovi. Ďakujeme všetkým zúčastneným študentom a vyučujúcim.