7. ročník Detskej univerzity na IJP 2017

Inštitút Juraja Páleša v Levoči organizoval 8. júna 2017 už siedmy ročník Detskej univerzity, ktorú otvoril riaditeľ Inštitútu Juraja Páleša v Levoči docent Vladimír Klein, PhD. spolu s PaedDr. Boženou Švábovou, PhD. Cieľom Detskej univerzity v Levoči bola výtvarná, pohybová, bádateľská a dramatická aktivita spojená s rôznymi činnosťami. Deťom sa prostredníctvom primeraných realizovaných aktivít naskytla možnosť uplatniť svoje zručnosti, kreativitu, ale tiež tu bol priestor na rozvíjanie schopností a nadobúdanie skúseností prostredníctvom vlastného zážitku. Program Detskej univerzity pripravili pedagógovia a študenti Inštitútu Juraja Páleša v Levoči z odboru špeciálna pedagogika a pedagogika mentálne postihnutých a predškolská a elementárna pedagogika sociálne znevýhodnených skupín. Detskú univerzitu absolvovali deti a žiaci z cvičných škôl v Levoči.