Inštitút Juraja Páleša spieva

„Ket sebe zaśpjevam, u haju na kraju, ta mi šicke ftački śpjevac pomáhajú.“                                                                                                          (Spiš) Slovensko je krajinou …