Slider
Uchádzači o štúdium
Uchádzači o štúdium
Prijímacie konanie
Prijímacie konanie
Kalendár podujatí
Kalendár podujatí
Koleda 2019
Koleda 2019
Tešíme sa na Vianoce
Tešíme sa na Vianoce
Informačný seminár na Inštitúte Juraja Páleša v Levoči
Informačný seminár na Inštitúte Juraja Páleša v Levoči
Exkurzia študentov IJP
Exkurzia študentov IJP
Inštitút Juraja Páleša spieva
Inštitút Juraja Páleša spieva
Semináre a workshopy organizované v rámci projektu KEGA č. 032 KU-4/2016 Podpora inkluzívnej edukácie na predprimárnom a primárnom stupni školskej sústavy s akcentom na sociálne znevýhodnené skupiny
Semináre a workshopy organizované v rámci projektu KEGA č. 032 KU-4/2016 Podpora inkluzívnej edukácie na predprimárnom a primárnom stupni školskej sústavy s akcentom na sociálne znevýhodnené skupiny
Deň materských škôl na Inštitúte Juraja Páleša v Levoči
Deň materských škôl na Inštitúte Juraja Páleša v Levoči
Týždeň vedy a techniky 5. – 12. novembra 2018
Týždeň vedy a techniky 5. – 12. novembra 2018
KAM PO STREDNEJ
KAM PO STREDNEJ