Slider
Uchádzači o štúdium
Uchádzači o štúdium
Prijímacie konanie
Prijímacie konanie
Kalendár podujatí
Kalendár podujatí
Turistický kurz 2019
Turistický kurz 2019
Pracovná cesta pedagógov IJP – Ukrajina
Pracovná cesta pedagógov IJP – Ukrajina
Odborný workshop – Prstová abeceda
Odborný workshop – Prstová abeceda
Tvorivosť študentov Inštitútu Juraja Páleša v Levoči
Tvorivosť študentov Inštitútu Juraja Páleša v Levoči
Fašiangy 2019
Fašiangy 2019
Lyžiarsky výcvikový kurz na IJP
Lyžiarsky výcvikový kurz na IJP
Hviezdoslavov Kubín
Hviezdoslavov Kubín
Environmentálna výchova a Veľká noc
Environmentálna výchova a Veľká noc
Odborný workshop – Orientačná diagnostika a stimulácia
Odborný workshop – Orientačná diagnostika a stimulácia