Slider
Konferencia ,,Inkluzívne prístupy v edukácii detí a žiakov“- 12.9.2018
Uchádzači o štúdium
Uchádzači o štúdium
Prijímacie konanie
Prijímacie konanie
Kalendár podujatí
Kalendár podujatí
Konferencia OMEP s aktívnou účasťou IJP
Konferencia OMEP s aktívnou účasťou IJP
Promócia absolventov IJP 14.6.2018
Promócia absolventov IJP 14.6.2018
Odborný seminár Umelci v materskej škole
Odborný seminár Umelci v materskej škole
8. ročník Detskej univerzity na IJP v Levoči
8. ročník Detskej univerzity na IJP v Levoči
Regionálna výchova na IJP v Levoči
Regionálna výchova na IJP v Levoči
Turistický kurz PEP SZS
Turistický kurz PEP SZS
Účasť na medzinárodnej konferencii v Ľvove
Účasť na medzinárodnej konferencii v Ľvove
Naša kolegyňa prof. Oľga Benč, PhD. zaradená do encyklopédie ,,OSOBNOSTÍ ČESKEJ A SLOVENSKEJ REPUBLIKY“
Naša kolegyňa prof. Oľga Benč, PhD. zaradená do encyklopédie ,,OSOBNOSTÍ ČESKEJ A SLOVENSKEJ REPUBLIKY“
Putovná výstava ,,Vlkolínec včera a dnes“ u nás na IJP
Putovná výstava ,,Vlkolínec včera a dnes“ u nás na IJP